Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ.κ. ΚΟΣΜΑΣ

Από το πνευματικό μύρο της ευωδιάζει  όχι μόνο η Εκκλησία μας αλλά και ολόκληρος η ζωή μας. Σήμερα, εορτή τής Κοιμήσεώς Της, της μεταστάσεώς Της, ιδιαιτέρως εορτάζει και ευωδιάζει η φιλόχριστος Πατρίδα μας και όλοι εμείς υμνητές Της αναπνέουμε το άρωμα της Θείας χάριτός και των αρετών Της.
«Σήμερα», όπως γράφει ο Ιερός Δαμασκηνός, «η Παρθένος ανεβαίνει στον ουρανό. Σήμερα η περιστερά, η άσπιλος, στον νοητό κόσμο πετά. Σήμερα ο θησαυρός της ζωής, η άβυσσος της χάριτος υψώνεται πάνω από τα γήινα».
Όταν  ο Κύριος Ιησούς Χριστός και  Θεός μας θέλησε να καλέση τήν Παναγία  Μητέρα Του κοντά Του, της φανέρωσε το θέλημά Του τρεις ημέρες προ της κοιμήσεώς Της.
Η Παναγία μας με χαρά δέχτηκε το μήνυμα του Υιού της, προσευχήθηκε θερμά, ετοιμάστηκε και όταν ήλθε ο Κύριος παρέδωσε την παναγία, την πανάμωμη, την ελεύθερη από κάθε κηλίδα κακού ψυχή Της στα πανάχραντα χέρια Του.
Τότε  κατέφθασαν από τα πέρατα της Οικουμένης που ήταν σκορπισμένοι οι άγιοι Απόστολοι, ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Απόστολος Τιμόθεος, ο Απόστολος Παύλος.
«Νεφέλαι  τους Αποστόλους αιθερίους διήρπαζον και παρέδωσαν τω αχράντω σώματι…».
Οι  άγιοι Απόστολοι, οι αυτόπτες του Λόγου και υπηρέτες του πνεύματος, όλος ο ορατός και αόρατος κόσμος περιστοίχισαν την αγλαϊσμένη από το πανάγιο πνεύμα μορφή Της με φόβο και πόθο.
Έψαλαν  τα επιτάφια εγκώμια και ενταφίασαν με ουράνιες τιμές το Θεοδόχο σώμα τής Παναγίας μας στη Γεθσημανή.
Η Παναγία μας δέν έμεινε στον τάφο, παρά μόνο τρείς ημέρες. Δεν ακολούθησε το δρόμο της φθοράς. Δέχθηκε το φυσικό θάνατο, όχι όμως και τη φθορά. Μετά τρεις ημέρες, το πανάσπιλο σώμα Της άφθαρτο, άυλο μετέστη προς ουρανόν.
Γράφει  ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Όπως Παναγία μου όταν γεννούσες (Τον σαρκωθέντα Κύριο) δεν είχες φθαρή, έτσι και όταν πέθανες η σάρκα σου δεν έλιωσε, δεν χάθηκε. Ποιός τάφος θα σε σκεπάσει; Και ποιό χώμα θα σε δεχθή εσένα που τον ουρανό και του ουρανού τη φύση ξεπέρασες στην αγιότητα;»
Και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Εσύ Παμμακάριστη κόρη έλυσες της παραβάσεώς μας τα επιτίμια. Εσύ έχοντας κληρονομήσει από μας το φθαρτό σώμα, κυοφόρησες αφθαρσίας ένδυμα νέο. Εμείς κλείσαμε τον Παράδεισο, εσύ άνοιξες διάπλατα την είσοδό Του. Εσύ είσαι η γέφυρα προς τη ζωή, η κλίμακα προς τον ουρανό».
Εορτάζουμε σήμερα λοιπόν την Κοίμησι της Παναγιάς μας και την μετάστασί Της, την μετάθεσι δηλαδή του πανακηράτου σώματός Της από το σκοτεινό Τάφο, στα ολοφώτεινα σκηνώματα του Ουρανού, την ανάστασι του παναγίου σώματός Της από το μνήμα, την ένωσί του με την Παναγία ψυχή Της και την εν σώματι  ανάληψί Της για να καθίση εκ δεξιών του Τριαδικού Θεού μας πεποικιλμένη με θεία δόξα.
Και αποδεικνύει η Κοίμησι και η μετάστασι της Παναγίας μας  ότι η ενανθρώπησι, η σταύρωσι και η ανάστασι του Υιού Της και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κατέλυσαν το κράτος του Θανάτου, συνέτριψαν την δύναμί του, απελευθέρωσαν όλους τους ανθρώπους από τα δεσμά του, τους χάρισαν την αφθαρσία και την αιώνια δόξα.
Αγαπητοί, σήμερα φέρνουμε μέσα στη σκέψι μας  το θάνατο τής Παναγιάς μας αλλά χαρά αθανασίας έχουμε διότι ο τάφος Της «κλίμαξ προς ουρανόν γίνεται».
Η Κοίμησις και η μετάστασις της Παναγίας μας, η ανάστασίς Της βεβαιώνει και την προσωπική μας ανάστασι και την αφθαρσία. Γι  αὐτό σήμερα όλα πανηγυρίζουν.
Η Ελλάδα μας καταστολισμένη από ιερούς ναούς, μοναστήρια ιερά και ένδοξα, ερημοκκλήσια της Παναγίας, πνευματικά παλάτια της ταπεινής βασιλίσσης του Ουρανού και της γης βρίσκεται σήμερα σε πνευματικό συναγερμό.
Σ' όλα αυτά βρίσκεται η σεβασμία εικόνα Της με το κάλλος της Παναγίας μας, κάλλος πνευματικό όχι σαρκικό, που φέρει κατάνυξι, σεβασμό, αγάπη, ειρήνη, χαρά, ελπίδα ζωής και αθανασίας. Μέσα στον ορθόδοξο ναό μας ας υμνήσουμε σήμερα με άσματα ιερά την μεγάλη μας Μητέρα.
Και μέσα σ  αὐτή την αγιασμένη ατμόσφαιρα ας πάρουμε τις σωτήριες προσωπικές αποφάσεις μας. Ας θελήσουμε να «κατασκευάσουμε την καρδιά μας ταμείον και κατοικίαν των αρετών της Θεοτόκου» όπως διδάσκει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
Ιδιαιτέρως  με τήν σωφροσύνη, τήν σεμνότητα  και τήν νήψι αλλά και με τήν  ειλικρινή μετάνοιά μας, ας καλλιεργήσουμε την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος.
«Αν έχωμεν όχι μόνον αγνόν το σώμα, από κάθε σαρκική αμαρτία, αλλά και την ενθύμησί μας καθαρά από αισχρούς και ρυπαρούς λογισμούς, θέλομεν αποκτήσει εις τον εαυτόν μας την χάρι της Υπεράγνου Παρθένου» υπογραμμίζει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
Ας  μιμηθούμε και τήν φλογερή  και καθαρή πίστι τής Παναγίας μας και τήν απόλυτο υπακοή Της στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Στις ημέρες μας πολύ δοκιμάζεται η Ελλάδα μας και η Ορθόδοξος αλήθεια από πανσπερμία αιρετικών, παπικών, πεντηκοστιανών, οικουμενιστών, μαρτύρων του Ιεχωβά και άλλων σκοτεινών μορφών ξένων με την καθαρά ευαγγελική αλήθεια και την ορθόδοξο αποστολική μας μόνη εκκλησία κατακλύζονται από αντίχριστες δυνάμεις οι οποίες υποσκάπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο, την ανθρωπίνη αξιοπρέπεια, ειδωλοποιούν πρόσωπα που υβρίζουν το Χριστό μας και την Εκκλησία μας και με εωσφορικό εγωισμό υιοθετούν απόψεις καθαρά υλιστικές, αθεϊστικές, σαρκολατρικές.
Σ ὅλους αυτούς ας απαντήσουμε αντιγράφοντας την αταλάντευτη πίστι της Παναγίας μας και την υπακοή Της στη φωνή του Τριαδικού Θεού μας.
Και τόν Χριστό μας ας τον αγαπήσουμε όπως η Παναγία. Ας τον ενθρονίσουμε στην καρδιά μας όπως εκείνη με την αξία τακτική προσέλευσί μας στο πανάγιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Με  αυτό τόν τρόπο, μιμούμενοι την Παναγία μας θα την τιμούμε αληθινά, θα της δίνουμε χαρά αλλά και θα αγιάζουμε τον εαυτό μας για να φθάσουμε κι εμείς στην κατά χάριν θέωσι και τη ζωή της αιωνίου αφθαρσίας στον πάγκαλο Παράδεισο.
Το  ευχομαι ολόψυχα με τις πρεσβείες της Παναγίας μητέρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: