Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

ΙΕΡΩΣΥΝΗ: «ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ»

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η Ιερωσύνη είναι δύο ειδών η ειδική και η κοινή. Η κοινή Ιερωσύνη λαμβάνεται με το μυστήριο του Βαπτίσματος και την κατέχουν όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Η ειδική ιερωσύνη διακρίνεται σε δύο είδη την κατώτατη και την ανώτατη. Η κατώτατη Ιερωσύνη λαμβάνεται από τον επίσκοπο με την ακολουθία της χειροθεσίας. Γνωστότεροι βαθμοί είναι του αναγνώστη, του ψάλτη και του υποδιακόνου. Τέλος η ανώτατη Ιερωσύνη περιλαμβάνει τρεις βαθμούς του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Ο Ιερός Χρυσόστομος χαρακτηρίζει το χάρισμα της Ιερωσύνης ως «φρικτό μυστήριο».
Το χάρισμα της Ιερωσύνης δόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό δίνοντάς το ως ιερή παρακαταθήκη στους Αποστόλους και εκείνοι με τη σειρά τους στους επισκόπους. Έτσι, η Iερωσύνη αποτελεί συνέχεια της δωρεάς και της χάριτος του ίδιου του Θεού δια των Αποστόλων ο οποίος συνέχει και καθαγιάζει τον κόσμο, γι’ αυτό και μιλάμε για Αποστολική διαδοχή. Η Ιερωσύνη, το χάρισμα της διακονίας ασκείται μεν επί της γης αλλά ανήκει στην τάξη των επουρανίων ταγμάτων. Αυτό είναι εύλογο αφού η Ιερωσύνη δεν καθιδρύθηκε απο άνθρωπο, ούτε άγγελο, ούτε αρχάγγελο, ούτε κάποια άλλη κτιστή δύναμη αλλά από το ίδιο τον Παράκλητο, ο οποίος την καθιστά τέτοια ώστε να φαίνεται ότι ασκείται από αγγέλους. Γι’αυτό ο ιερωμένος οφείλει να είναι «καθαρός» σαν να βρίσκεται μεταξύ των ουρανίων δυνάμεων.
Ο ιερέας συμπροσεύχεται με τις επουράνιες δυνάμεις μπροστά από το άγιο θυσιαστήριο και το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται για να σώσει τον άνθρωπο και κατά συνέπεια να καθαγιάσει ολόκληρη την κτίση μετατρέποντας το κρασί και το ψωμί σε αίμα και σώμα Χριστού. Προσεύχεται κατά τον ιερό Χρυσόστομο για αρκετό χρόνο όχι για να ριχθεί φωτιά από τον ουρανό η οποία θα κάψει τα ετοιμασμένα για τη θυσία θύματα σαν άλλος Ηλίας, αλλά για να επανέλθει η θεία χάρη στην θυσία που τελείτε, ώστε να ανάψει με αυτή τις ψυχές όλων και να της καταστήσει λαμπρότερε και από  πυρωμένο ασήμι. Αυτή την φρικώδες τελετή ποιος θα μπορούσε να την περιφρονήσει εκτός από κάποιον μανιακό ή παράφρονα; Η αγνοεί  το ότι σε καμιά περίπτωση ανθρώπινη ψυχή δεν θα μπορούσε να αντέξει την φωτιά του Ηλίου και όλοι θα αφανίζονταν αν δεν παρείχε μεγάλη βοήθεια η θεία χάρης
Αυτή είναι η φρικτή και σταυρική Ιερωσύνη. Σταυρική διότι ο ιερωμένος σταυρώνετε καθημερινά για την αγάπη και την πίστη του στον Λόγο του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: