Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ


«Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυίδ». (Λκ 2, 10, 11)
Αγαπητοί μου αδελφοί,
 
Χριστούγεννα σήμερα και όλη η κτίση χαίρει και ανυμνεί τον Τρισάγιο Θεό, που με τρόπο αντάξιο της Θείας μεγαλειότητος και πανσοφίας οικονόμησε την σωτηρία του ανθρώπου. Υπερφυές όντως και μεγαλειώδες το σήμερον τελεσιουργούμενο μυστήριο. Ο παντοδύναμος και ανενδεης Θεός, ο Κτίστης και Δημιουργός του παντός, γίνεται άνθρωπος. Εκείνος που πλουτίζει με την αγαθότητα και την δόξα Του τα σύμπαντα, θεληματικώς πτωχεύει, ώστε εμείς να πλουτίσουμε, πλούτον αληθούς θεο¬γνωσίας, χρηστότητος και ζωής. Ο συνάναρχος Υιός και Λόγος του Θεού, γίνεται Υιός της Παρθένου Μαρίας, χωρίς να παύσει να είναι Θεός, ώστε να γίνει Εκείνος για όλους μας ο «πρωτότοκος εν πολλοίς αδελφοίς» (Ρωμ. 8, 29) αδελφός. Ο Κτίστης και Δημιουργός Θεός μας, γίνεται στο θε¬ανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού, αδελφός μας. Τι πιο συγκλονι¬στικό συνέβη ποτέ στον κόσμο αυτό; Ας αποθέσει αναπαυόμενος πλέον, ο μέγας Σολομών ενώπιον της θείας πανσοφίας την γραφίδα του, η οποίας μελαγχολικώς διεπίστωνε ότι μέσα στον ανθρώπινο χρόνο «ουδέν καινον» (Εκκλ. 1, 9) συντελείται. Καινούργια και καινοφανή, πρωτόγνωρα και θαυμαστά, όμως τελεσιουργεί σήμερα η θεία αγάπη στην ταπεινή Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι το μέγα και ανεπανάληπτο γεγονός των αιώνων, η πανεφρόσυνη αρχή όλων των εκκλησιαστικών εορτών και πανηγύρεων.

Εορτάζουμε σήμερα την φιλάνθρωπη συγκατάβαση του Θεού στους ανθρώπους, την φανέρωση μέσα στον ιστορικό χρόνο του σεσιγημένου μυστηρίου της θείας οικονομίας. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Σημερα ο υπέρχρονος και αιώνιος Θεός εισοδεύει μέσα στον ανθρώπινο χρόνο για να χαρίσει στον άνθρωπο και πάλι προοπτική σωτηρίας και αιωνιότητος. Το θαύμα της θείας ενανθρωπήσεως, η υπέρλογος γέννησις του Κυρίου μας, ξεπερνά σε μεγαλείο και θάμβος όλα «όσα εποίησεν ο Κύριος». Το θειότατο μυστήριο της εν χρόνω γεννήσεως του Θεού Λόγου υπερβαίνει ακόμη και αυτό το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου. Τότε ο Θεός δημιουργεί από το μηδέν «δι’ άκραν αγαθότητα» τον αόρατο και ορατό κόσμο. Τώρα ο Ίδιος «ταπεινούμενος δι’ ευσπλαγχνίαν» γίνεται δημιούργημα. Ο Δημιουργός γίνεται δημιούργημα και ο Κτίστης κτίσμα. Τι μεγαλύτερο και αγιώτερο είδε ποτέ ο κόσμος; Μυστήριο όντως φοβερό και παράδοξο, ασύλληπτο και απροσπέλαστο για την ανθρώπινη διάνοια, αλλά και για αυτούς ακόμη τους πλησιοθέους αγγέλους. Το άδυτο και ανέσπερο Φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έλαμψε σωματικώς μέσα στην αχλύ της ανθρωπίνης ισστορίας χαρίζοντας απλώχερα ελπίδα, παρηγοριά, δύναμη και πλησμονή ζωής, στον «εν χώρα και σκια θανάτου» διαβιούντα άνθρωπο.

Το υπέροχο θαύμα της θείας ενανθρωπήσεως συνιστά την ακριβέστατη εκπλήρωση όλων των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και την φιλανθρωποτάτη απάντηση του ουρανού στην εναγώνια προσδοκία και την λαχτάρα όλων των λαών του κοσμου. Ο μέγας αναμενόμενος, ο Σωτήρας και Ελευθερωτής του κόσμου, ο θαυμαστός Μεσσίας, το θεϊκόν παιδίον, ο πολυτίμητος Υιός του Θεού, ο Άγιος, ο Άρτος της ζωής, γεννήθηκε «εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου», στην πόλη των άρτων, την αγία Βηθλεέμ, «εν ημέραις Καίσαρος Αυγούστου». Ο Χριστός όμως «αεί γεννάται» μυστικώς μέσα στις καρδιές των «ταπεινών τη καρδία» ανθρώπων που αγωνίζονται να έχουν στη ζωή τους το ησυχαστικό και ταπεινό φρόνημα των ποιμένων, τον ένθεο ζήλο και την αγία υπομονή των Μάγων, την θαυμαστή πίστη, τη στοργή και την εγκαρτέρηση του μνήστορος Ιωσήφ, την ηλιόφωτη καθαρότητα και την τελεία υπακοή της αγίας Παρθένου. Και σήμερα ο Χριστός γεννάται στις καρδιές όσων δεν προσκύνησαν τα ψεύτικα είδωλα που υψώνει η ανθρώπινη παραφροσύνη και αλλαζονεία. Είναι αυτά τα σύγχρονα είδωλα που δημιουργούν και ανακυκλώνουν κρίσεις και περιπέτειες μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και σήμερα ο Χριστός γεννάται, μέσα στις καρδιές εκείνων που αντιστέκονται σθεναρώς και με το όποιο κόστος, στην ευτέλεια, την αμαρτία, την εγωπαθή αυτάρκεια, το ψεύδος, εκείνων που δεν επέλεξαν την ψεύτικη γοητεία και λάμψη του παροδικού, του κίβδηλου και του εφήμερου έναντι του αιωνίου, του αυθεντικού και του αληθι¬νου. Και σήμερα ο Χριστός γεννάται στις καρδιές εκείνων που επιλέγουν να ασφαλίσουν και να αγιάσουν την ζωή τους μέσα στην φιλόστοργη αγάπη και την σωτήρια φροντίδα της πνευματικής μητέρας όλων μας, της αγίας Εκκλησίας μας.

Τα εφετεινά Χριστούγεννα εορτάζονται μέσα σε κλίμα γενικευμένης ανησυχίας που διαμορφώνει η οικονομική κρίση που πλήττει και την πατρίδα μας. Η κρίση αυτή βεβαίως ούτε τυχαίως σχεδιάσθηκε και δημιουργήθηκε, ούτε αναίτιος υπάρχει. Έχει βαθειές ρίζες μέσα στην ανθρώπινη αστοχία να οριοθετήσει με ευθυκρισία τα όρια, τον αξιακό ορίζοντα και τις προτεραιότητες της ζωής. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι εντελως άκριτα, ασυλλόγιστα και βλαπτικώς για τους ιδίους και την κοινωνία υιοθετούν τρόπους και επιλογές ζωής, που ούτε σύμφωνες με το θέλημα του Θεού είναι, ούτε προσφέρουν ευρύχωρα περιθώρια ποιοτικής βελτιώσεως και προόδου. Ζώντας ο σημερινός άνθρωπος μέσα στον παραλογισμο ενός επίπλαστου ευδαιμονισμού, τελικώς εγκλωβίζεται μέσα στα ίδια τα εγωπαθή όνειρά του, τα οποία επειδή είναι τόσο ρηχά και μάταια δεν μπορούν να του προσφέρουν διέξοδο, όραμα, προοπτική ζωής και χαράς.

Μέσα σ’ αυτό το στενάχωρο κλίμα «ο Χριστός γεννάται». Και μαζί του γεννιέται και πάλι η ελπίδα, η χαρά, η αισιοδοξία, η πίστη. Η γέννηση του Κυρίου μας σηματοδοτεί την οντολογική αναγέννηση και ανάπλαση του όλου ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος με την δύναμη αυτής της πίστεως στον Χριστό μπορεί να αγωνισθεί νικηφόρα απέναντι στην κάθε κρίση και δοκιμασία που απειλούν την ειρήνη, την προπτική και την ζωή που του χάρισε αμετάκλητα με την Ενανθρώπησή Του ο παντοδύναμος και φιλάνθρωπος Υιός και Λόγος του θεού.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ!  ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Χρόνια πολλά, ευλογημένα και άγια.
 Η δε χάρις και το άπειρον έλεος του δι’ ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπήσαντος Θεού Λόγου είησαν μετά πάντων ημών. Αμήν.
Διάπυρος προς τον γεννηθέντα Κύριον ευχέτης σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: