Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821«…όταν επιάσαμεν τα άρματα, είπαμεν πρώτα υπὲρ πίστεως και έπειτα υπὲρ πατρίδος…»,

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Εορτάζουμε σήμερα ως Έλληνες την Ελευθερία μας. Ζούμε το θαύμα της Παλιγγενεσίας του Ελληνικού μας έθνους. Η ήμερα αυτή της μεγάλης εθνικής επετείου μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη συμβολή του ελληνικού κλήρου στην επανάσταση του 1821. Κρυφό σχολειό, μοναστήρια, περιοδεύοντες ιεροκήρυκες, νεομάρτυρες, και τέλος ηγετικές μορφές Ιεραρχών αποτελούν την προεπαναστατική προσφορά του ράσου στην ετοιμασία της εθνεγερσίας.

Αναφέρω ενδεικτικά μερικά ονόματα κληρικών που θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας όπως ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Χρύσανθος, ο Μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως Γερμανός, ο Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Ωλένης Φιλάρετος, ο Επίσκοπος Κορώνης Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Μεθώνης, Ναυαρίνου και Νεοκάστρου Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, ο Μητροπολίτης Λαρίσσης Πολύκαρπος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ο Επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος, ο Επίσκοπος Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιγνάτιος και ο Μητροπολίτης Χίου Πλάτων.
Θα ξεκινήσουμε με τα λόγια των ίδιων των αγωνιστών, των εκπροσώπων του νεοελληνικού διαφωτισμού και όχι μόνο, όσον αφορά την προσφορά της εκκλησιάς στην επανάσταση του 1821.

Στρατηγός  Μακρυγιάννης
«...καὶ βρίζουν, οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξένους, καὶ τοὺς παπάδες μας, ὁποῦ τοὺς ζυγίζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους. ᾽Εμεῖς τοὺς παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας ὡσὰν λεοντάρια. Ντροπὴ Ελληνες!».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αγωνιστής
«Σὰν μία βροχὴ ἦρθε σὲ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας καὶ ὅλοι, καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ γραμματισμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στὸν ἴδιο σκοπὸ καὶ κάναμε τὴν ἐπανάσταση... Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμίαν ἀπὸ ὅσας γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών τους εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος· ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο πλέον δίκαιος, Ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλον ἔθνος.

Αρχιμανδρίτης Ἄνθιμος Γαζῆς Διαφωτιστής.
«Ἡ ἡμέρα (τῆς ᾽Επανάστασης), τὴν ὁποίαν ἐπιθυμοῦσοιν οἱ πατέρες μας νὰ τὴν ἰδοῦν, ἔφθασε... διὰ νὰ λάμψη πάλιν ὁ Σταυρὸς καὶ νὰ λάβη πάλιν ἡ Ἑλλάς... τὴν ἐλευθερίαν της...Ὅ,τι καὶ ἂν ἐκάμαμεν ἦτο ἔμπνευσις καὶ ἔργον τῆς Θείας προνοίας».

Ἐμμανουήλ Ξάνθος Φιλικός 
«Τὴν ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καὶ ἐνεψύχωσαν οἱ κληρικοί... ένευσε τῶν ὁποίων ὁ λαὸς δὲν ἤθελε κινηθῆ...».

Αλέξανδρος Ὑψηλάντης Αρχιστράτηγος
«Εἶναι καιρὸς... νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον καὶ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν πατρίδα καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν».

Αδαμάντιος Κοραής Διανοούμενος
«Μόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχὴ ἐμπορεῖ νὰ σώση τὴν αὐτονομίαν τοῦ γένους. Οἱ ῞Ελληνες πολέμησαν ὄχι μόνο ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πίστεως».

Ντομένικο Οριγκόνο Πρόξενος Ολλανδίας
 «Οι Τούρκοι στην Αθήνα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν παπάδες, γιατί όπως διαδίδεται οι
παπάδες είναι αρχηγοί των επαναστατών».

Ας κλείσουμε στην καρδιά μας το γνήσιο φρόνημα και μήνυμα του 1821 κι ας το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, ηρωικό και γάργαρο.
Εύχομαι ο Χριστός και η Ελλάδα να γεμίζει την καρδιά μας για να επιτύχουμε τη σωτηρία και να μένουμε πάντοτε αδούλωτοι Έλληνες. Έξι χιλιάδες κληρικοί θυσίασαν τη ζωή τους για τη δόξα της Ελλάδος, για την ελευθερία της πατρίδος. Αυτοί με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της ελευθερίας, κάτω από το οποίο εμείς αναπνέουμε σήμερα.
Αιωνία τους ή μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: