Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

O ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο βίος του τοποθετείται περί τα μέσα του 16 ο αιώνα. Οι περί τον τόπο καταγωγής του γνώσεις μας δεν είναι εξακριβωμένες. Σίγουρο πάντως είναι ότι εγεννήθη στη Μυτιλήνη εξ΄ ου και το προσωνύμιό του Μυτιληναίος. Σε νεαρή ηλικία μετέβη στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας το επάγγελμα του ράπτη. Εμαρτύρησε την 24 η Απριλίου 1564 στη Βασιλεύουσα. Ως αιτία του μαρτυρίου φέρεται η πίστη του στις χριστιανικές ηθικές αρχές και η μη αποδοχή της ισλαμικής πίστης. Κατά τη διήγηση του μαρτυρίου του τον «έγδαραν ζωντανόν και έρριψαν το δέρμα του εις την θάλασσαν, αυτόν δε τον μακάριον έρριψαν εις τα τσιγκέλια και ούτως ετελειώθη και έλαβε του Μαρτυρίου τον στέφανον και ανήλθεν εις τα ουράνια».


Πηγή: www.immyt.net

Δεν υπάρχουν σχόλια: