Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

 Τό κείμενο πού κολουθε γράφη, πό τόν τότε πίσκοπό της ρθόδοξης Σερβικς κκλησίας καί σήμερα γιο Ατς, Νικόλαο Βελιμίροβιτς (1881- 1956), σχεδόν πρίν πό κτώ δεκαετίες, ταν  μερική καί  πόλοιπος κόσμος δοκιμάζονταν πό τό οκονομικό κράχ το 1929 καί προέρχεται πό τό βιβλίο «Δρόμος δίχως Θεό δέν ντέχεται...», εραποστολικές πιστολές ΄, κδ. «ν πλ», θήνα 2008, σσ. 33-36.  


( τίτλος το πρωτοτύπου εναι: «Στόν πάπα-Κάραν γιά τήν κρίση το κόσμου»).  λόγος το μεστός καί πίκαιρος ξεδιπλώνεται εγλωττα, δίνοντας παντήσεις στό σύγχρονο νθρωπο τόσο γιά τά ατια, σο καί γιά τή διάρκεια τς σημερινς οκονομικς καί χι μόνο “κρίσης”. Τόπαραθέτουμε:
«Μέ ρωτς, νθρωπε το Θεοπό πού προέρχεται  σημερινή κρίση, καί τί σημαίνει ατή. Ποιός εμαι γώ γιά νά μέ ρωτς γιά να τόσο μεγάλο μυστικό; «Μίλα, ταν χεις κάτι καλύτερο πό τή σιωπή», λέει  γιος Γρηγόριος  Θεολόγος. μως παρόλο πού θεωρτι  σιωπή εναι τώρα καλύτερη πό κάθε μιλία, καί μως λόγω γάπης πρός σένα, θά σού κθέσω κενα πού σκέπτομαι περί ατο πού ρώτησες.
 κρίση εναι λληνική λέξη, καί σημαίνει δίκη. Στήν γία Γραφή ατή  λέξη χρησιμοποιεται πολλές φορές. τσι  ψαλμωδός λέει: «διά τοτο οκ ναστήσονται σεβες ν κρίσει» (Ψάλμ. 1, 5). Σέ λλο μέρος πάλι λέει: «λεος καί κρίσιν σομαι σοί, Κύριε» (Ψάλμ. 100, 1).  σοφός Σολομώντας γράφει, τι «παρά δέ Κυρίου πάντα τά δίκαια». (Πάρ. Σόλ. 16, 33).  διος  Σωτήρας επε, «λλά τήν κρίσιν πάσαν δέδωκε τ υἱῶ» (ωάν. 5, 22), νλίγο πιό κάτω λέγει πάλι «νν κρίσις στί το κόσμου τούτου» (ωάν. 12, 31).  πόστολος Πέτρος γράφει «τι  καιρός το ρξασθαι τό κρίμα πό τοοκου το Θεο» (Α΄ . Πετρ. 4, 17).
ντικατάστησε τή λέξη «κρίση» μέ τή λέξη «δίκη» καί διάβασε: «Διά τοτο οκ ναστήσονται σεβες ν δίκη»  «λλά τήν δίκην πάσαν δέδωκε τυἱῶ»  «νν δίκη στί το κόσμου τούτου»  τι «ποδώσουσι λόγον τ τοίμως χοντι δικσαι ζώντας καί νεκρούς».
ως τώρα ο Ερωπαϊκοί λαοί χρησιμοποιοσαν τήν λέξη «δίκη», ντί γιά τή λέξη «κρίση», ποτε καί νά τούς βρισκε κάποια συμφορά. Τώρα καινούργια λέξη ντικατέστησε τήν παλιά, καί τό κατανοητό γινε κατανόητο. ταν γινόταν ξηρασία, πλημμύρα, πόλεμος  πεφτε πιδημία, τανρριχνε χαλάζι, γίνονταν σεισμοί, πνιγμοί καί λλες συμφορές, λέγανε «Θεία δίκη!».
Καί ατό σημαίνει: κρίση μέσα πό ξηρασίες, κρίση μέσα πό πλημμύρες, μέσα πό πολέμους, μέσα πό πιδημίες κ.λ.π. Καί τή σημερινή χρηματικό-οκονομική δυσκολία  λαός τήν θεωρε ς Θεία δίκη, μως δέν λέει  δίκη λλά  κρίση. τσι στε  δυσκολία νά πολλαπλασιάζεται μέ τό νά γίνεταικατανόητη! φόσον σο νομαζόταν μέ τήν κατανοητή λέξη «δίκη», ταν γνωστή καί  ατία, λόγω τς ποίας ρθε  δυσκολία, ταν γνωστός καί Δικαστής,  ποος πέτρεψε τήν δυσκολία, ταν γνωστός καί  σκοπός τς πιτρεπόμενης δυσκολίας. Μόλις μως χρησιμοποιήθηκε  λέξη «κρίση», λέξη καταλαβίστικη σέ λους, κανείς δέν ξέρει πιά νά ξηγήσει οτε γιά ποιό λόγο, οτε πό Ποιόν, οτε ς πρός τί. Μόνο σ' ατό διαφέρει  τωρινή κρίση πό τίς κρίσεις πού προέρχονται πό τήν ξηρασία  τήν πλημμύρα  τόν πόλεμο  τήν πιδημία  τούς πνιγμούς  κάποιους λλους πειρασμούς.
Μέ ρωτς γιά τήν ατία τς τωρινς κρίσης,  τς τωρινς Θείας δίκης!  ατία εναι πάντα  δια.  ατία γιά τίς ξηρασίες, τίς πλημμύρες, τίςπιδημίες καί λλα μαστιγώματα τς γενις τν νθρώπων εναι  ατία καί γιά τήν τωρινή κρίση.  ποστασία τν νθρώπων πό τόν Θεό. Μέ τήν μαρτία τς Θεό-ποστασίας ο νθρωποι προκάλεσαν ατή τήν κρίση, καί  Θεός τήν πέτρεψε, στε νά ξυπνήσει τούς νθρώπους, νά τούς κάνεινσυνείδητους, πνευματικούς καί νά τούς γυρίσει πρός κενον. Στίς μοντέρνες μαρτίες—μοντέρνα καί  κρίση. Καί ντως  Θεός χρησιμοποίησεμοντέρνα μέσα στε νά τό συνειδητοποιήσουν ο μοντέρνοι νθρωποι: χτύπησε τίς τράπεζες, τά χρηματιστήρια, τίς οκονομίες, τίς συναλλαγές τν χρημάτων. νακάτωσε τά τραπέζια στίς συναλλαγές σ' λο τόν κόσμο, πως κάποτε στό ναό τν εροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύμπόρων καί ατν πού νταλλάσσουν τό χρμα. Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο. λα ατά τά κανε γιά νά ξυπνήσουν τά περήφανα κεφαλάκια τν σοφν της Ερώπης καί τς μερικς, γιά νά λθουν ες αυτούς καί νά πνευματικοποιηθον. Καί πό τήν νεση καί τό γκυροβόλημα στά λιμάνια τςλικς σιγουρις νά θυμηθομε τίς ψυχές μας, νά ναγνωρίσουμε τίς νομίες μας καί νά προσκυνήσουμε τόν ψιστο Θεό, τόν ζωντανό Θεό.
Μέχρι πότε θά διαρκέσει  κρίση; σο τό πνεμα τν νθρώπων παραμείνει δίχως λλαγή. σπου ο περήφανοι παίτιοι ατς τς κρίσης νά παραιτηθον μπροστά στόν Παντοδύναμο. σπου ο νθρωποι καί ο λαοί νά θυμηθον, τήν καταλαβίστικη λέξη «κρίση», νά τή μεταφράσουν στή γλώσσα τους, στε μέ ναστεναγμό καί μετάνοια νά φωνάξουν: « Θεία δίκη»!
Πές καί σύ, τίμιε πατέρα,  Θεία δίκη, ντί  κρίση, καί λα θά σού γίνουν ξεκάθαρα» Χαιρετισμούς καί ερήνη !

Πηγή: www.egolpion.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: