Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού - Οσίου Πορφυρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια: