Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

ΔΙΔΑΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

«Ο Θεός είναι φως και μόνο Άκτιστο Φως. Έτσι εκδηλώνεται η δόξα Του, και η Χάρη Του φωτίζει τον άνθρωπο. Ο Κύριος ενδύεται την ανθρώπινη φύση και έτσι μας επιτρέπει να φθάσουμε τη Θεότητα Του. Η Θέωση είναι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου. Τα θαύματα δεν είναι παρά κλήσεις προς την πίστη.

«Η γήινη σοφία επιθυμεί μόνο τη θεραπεία του σώματος και δε συνειδητοποιεί ότι οι ασθένειες είναι το φάρμακο της ψυχής. Οι ασθένειες είναι το έλεος που μας παρέχει ο Δημιουργός, για να γιατρέψουμε την ψυχή μας».

Η πίστη και η προσευχή είναι εξίσου απαραίτητες για την επίτευξη μιας θεραπείας. Άλλωστε, ο Κύριος είπε «αυτός που πιστεύει σε Μένα μπορεί να κάνει τα έργα που κάνω Εγώ και ακόμη μεγαλύτερα».

«Για να αλλάξει ο άνθρωπος, πρέπει να μετανοήσει, να στρέψει ελεύθερα όλο το «είναι» του προς το Θεό. Η ελληνική λέξη μετάνοια, που σημαίνει αλλαγή του νου, της σκέψεως, μεταμόρφωση του πνεύματος, εκφράζει την κατάσταση της ψυχής, που είναι αντίθετη στη φαρισαϊκή αυτάρκεια. Όσο περισσότερο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει πως Αυτός βρίσκεται πέρα από κάθε γνώση, όσο περισσότερο προχωρεί κανείς στην τελειότητα, τόσο περισσότερο κατανοεί την άβυσσο της δικής του ατέλειας. Η μετάνοια είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο για την ένωση με το Θεό. Στραμμένος προς το Θεό ο άνθρωπος απευθύνεται σε αυτόν με την προσευχή. Αρχίζει, απλά, σαν ένα παιδί, με την προσευχή των αιτήσεων, αργότερα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος φτάνει στην καθαρή δοξολογία, οπότε κάθε λόγος γίνεται ανώφελος, γιατί η ψυχή προσεύχεται χωρίς προσευχή».

Πηγή:www.thesvitis.blogspot.com